Technical Program Committee

TPC Chairs & Co-Chairs

Zhidong Zhao
HangZhou DianZi University

JiLin Zhang
HangZhou DianZi University

XunCao
Nanjing University

Lei Chen
Georgia Southern University

Jianhua Tang
South China University of Technology

Jinbo Xiong
Fujian Normal University

Yiming Wu
HangZhou DianZi University

TPC Members

Yizhi Ren
Hangzhou Dianzi University

Jingyu Hua
Nanjing University

Jieren Cheng
Hainan University

Hao Peng
Zhejiang Normal University

Jun Shao
Zhejiang Gongshang University

Cheng Guo
Dalian University of Technology

Tong Qiao
Hangzhou Dianzi University

Heng Yao
University of Shanghai for Science and Technology

Fengyong Li
Shanghai University of Electric Power

Ran Shi
Nanjing University of Science and Technology

Xianhua Ou
Zhejiang University of Technology

Sheng Li
Zhejiang University of Technology

Chaogeng Huang
Zhejiang University of Finance & Economics

Guangmang Cui
Hangzhou Dianzi University

Jufeng Zhao
Hangzhou Dianzi University

Kuo Chen
Chongqing University of Posts and Telecommunications

Jianhua Yang
Guangdong Polytechnic Normal University

Chensheng Yuan
Nanjing University of Information Science and Technology

Chenyang Wang
Aalto University

Xiaoming Li
Tianjin University

Wei Yu
Zhejiang Yuexiu University

Zhen Wang
Hangzhou Dianzi University

Zhen Zhang
Hangzhou Dianzi University

Liqin Hu
Hangzhou Dianzi University

Gengran Hu
Hangzhou Dianzi University

Jibo Shi
Harbin Engineering University

Kuixian Li
Harbin Engineering University

Chang Liu
Harbin Engineering University

Chenggang Cao
Harbin Engineering University

Hongtao Li
Shanxi Normal University

Biao Jin
Fujian Normal University

Zhigang Yang
Chongqing university of arts and sciences

Yinbin Miao
Xidian University

Tao Zhang
Xidian University

Qi Li
Nanjing University of Posts and Telecommunications

Changguang Wang
Heibei Normal University

Hongfa Ding
GuiZhou University

Hai Liu
GuiZhou University

Yandie Yang
Harbin Engineering University